Rosacea

Rosacea är ett komplext tillstånd både hos huden och de ytliga blodkärlen i ansiktet. De flesta som får rosacea förväxlar det ofta med akne till en början. Rosacea kan i likhet med akne yttra sig med röda blemmor som kan fyllas med var. Men det är inte säkert att man får några blemmor av sådan art, då graden av rosacea symtom skiljer sig från person till person. Symtomen behöver inte alla vara den samma hos två personer med rosacea. Vad som däremot alltid är gemensamt, och även en avgörande del i fastställandet om det är akne eller rosacea, är att huden blir röd eller rödflammig permanent om än i varierande grad. De ytliga blodkärlen framträder också och blir synliga genom huden. Synliga ytliga blodkärl är dock inte alltid med som symtom i början, men framträder allt mer efter hand.

Varför får man rosacea

Rosacea är ärftligt och drabbar både kvinnor och män. Vanligast är att man får rosacea symtom vid 30-35 års ålder. Kvinnor är något mer överreprecenterade än män. Rosacea beror på att blodkärlen blir inflammerade och vidgas vilket i sig även kan ge en störning för huden. Det händer inte över en natt utan symtomen yttrar sig sakta över en längre tid. I början kan man känna att kinderna blir varma, eller att man plötsligt blir varm på hakan, pannan eller näsan efter exempelvis ansträngning, intag av alkohol eller om du ätit mat som kryddats starkt. Samma orsaker kan göra att även den som inte har rosacea kan känna sig plötsligt varm, men för den som har rosacea blir det oftast mer ihållande och man blir påtagligt röd på just dessa områden.

Går det att bli av med rosacea?

Det finns ingen behandling som gör att man kan bli av med rosacea helt. Det är en inflammation, och eftersom den sitter i ansiktet där huden är väldigt tunn kan man heller inte behandla med kortison. Det har dock förekommit att läkare försökt behandla rosacea med kortisonkräm men då istället orsakat mer skada. Patienten får en snabb lindring av symtom vid användandet av kortisonkräm men kan enbart använda kortison under en kort tid för att inte skada huden. Många använder därför kortisonkrämen under längre tid, eller har fått för lång tid utskriven av läkare, så huden tar skada vilket gör att rosacea blossar upp mer då huden får stora svårigheter att klara situationen efter att ha skadats. Samtidigt medför en för kort behandlingstid med kortisonkräm liknande problem, att man tar ner symtomen som sedan kommer tillbaka kraftigare som gäller på flera behandlingsområden för kortisonkräm. Det är med andra ord mycket svårt för läkare att göra en behandling som inte medför risker för ett förvärrat tillstånd.

Lindra symtomen med Aloe Vera gel

Det finns olika behandlingar som tillfälligt lindrar symtomen som exempelvis laserbehandling av rosacea. En sådan behandling kostar runt ett par tusen kronor och det krävs oftast flera behandlingar. Man bör också noga kontrollera vem som gör behandlingen då behandlingar av sådan art kan medföra förvärrad syntom efter en tid. Ofta krävs upprepad laserbehandling. Laserbehandling av rosacea får man betala helt själv och den allmänna sjukvården vill inte utföra sådan behandling vilket kan vara kopplat till risken för ett sämre utfall.

Aloe Vera gel är anti-inflammatorisk och välkänd sedan länge för att verka bra på huden. Den kan hjälpa till vid flera omfattande hud problem som exempelvis psoriasis och även rosacea. Man kan behandla rosacea med Aloe Vera gel genom att helt enkelt smörja in gel på området innan man ska sova. Beroende på omfattning kan det även vara nödvändigt att smörja in även på morgonen. Aloe Vera gel tas snabbt upp av huden där den kommer åt att verka anti-inflammatoriskt. Rosacea är en inflammation varför den egenskapen är önskvärd då Aloe Vera till skillnad från kortisonkräm inte irriterar huden. Man kan dock inte förvänta sig samma snabba effekt som kortisonkräm ändå har, men när Aloe Vera gel använts under en tid och du fått effekt av den så kan du fortsätta behandla utan att huden skadas. Du kan alltså ha en långvarig behandling för att lindra rosacea med Aloe Vera gel i ansiktet vilket är en klar fördel.

Här kan du få mer information eller köpa äkta aloe vera produkter