Aloe vera produkter

Aloe vera produkter är välkända för sin effekt, men du ska vara noga vid val av produkter då effekten hos aloe vera kan variera. För att förenkla kan man säga att de stora mer eller mindre industritillverkade aloe vera produkterna kan avfärdas som relativt verkningslösa. Det beror på att odlingen och lokalerna där produkten ska tillverkas som regel ligger långt ifrån varandra. I vissa fall sköras bladen från plantan, transporteras och tas omhand först nästa dag vilket gör att det visst finns en gel kvar i bladen, men de verksamma ämnen man behöver är borta. De försvinner på bara några timmar efter att bladen skördats om de inte tas om hand snabbt. Märkligt nog kan sådan aloe vera märkas med ett certifikat pga att den är äkta och kan ha odlats ekologiskt, men effekten lär saknas.

Småskalig produktion ger bra produkter

På precis samma sätt vi tycker småskaligt och närproducerat är bättre på alla sätt än produkter som färdats långt för att slutligen tillverkas centralt och sedan skeppas tillbaka till dig. Det är lite liknande man bör tänka med aloe vera produkter, att välja produkter från små tillverkare som driver små gårdar där man verkligen lägger ner hjärta och skäl i sina produkter. Där kan bladen skördas från plantorna på fälten och bäras direkt in till maskinerna där bladen omedelbart tas omhand. Man ska dessutom använda en kallpressningsmetod för att säkerställa att man inte har en förlust av viktiga ämnen.

Köpa äkta aloe vera från små tillverkare på nätet

Det är inte helt lätt att hitta dessa småskaligt tillverkade produkterna i butiker på stan, där man oftast hittar de större tillverkarnas produkter. Vill man dessutom säkerställa att odlarna lever upp till de hårda kraven EU ställer på jordbruk ska produkten ha producerats i Europa vilket borgar för att plantan fått växa upp i en bra jord och inte där det finns stora utsläpp eller andra miljögifter som annars riskerar att hamna i produkten då växten tar upp sin näring från jorden där den växer. För att få tag i de verkligt fina aloe vera produkterna som kommer från de små tillverkarna i Europa kan du besöka Aloeverabutiken.com