Bli av med finnar

Att bli av med finnar är inte alltid så lätt. De har en förmåga att komma i flock, alltså att kommer en lär det snart komma fler. Det har att göra med orsaken till uppkomsten, eftersom det är kroppen själv som är grundorsaken till att man får finnar. En överproduktion av talg som normalt bara ska skydda huden täpper istället igen porerna. Om det finns smuts eller bakterier i en por som täpps igen blir det lätt inflammation under det talg som täpper igen. Talg som täpper igen en por kallas vardagligt för pormask. Ofta försöker man öppna upp igen genom att trycka och klämma på området där man har en finne för att få pormasken att släppa och öppna upp igen.

Risker med att klämma pormaskar

Det finns dock risker med att klämma pormaskar eftersom det inte alltid vill sig väl. Med tillräckligt mycket tryck och klämmande kan man alltid få ut det var som bildats i poren, men det kan också gå fel. Man kan som sagt på ett eller annat sätt se till att få ut det var som bildats av inflammationen men det är inte säkert att pormasken kommer ut. Då finns två risker. Den första är du får ut varet men att det lyckas sippra förbi mellan huden och pormasken. Det blir på det sättet mindre var och du har initialt blivit av med din finne. Dock finns pormasken kvar där man nu också tillfört nytt var mellan poren och pormasken som gör att pormasken förankrar sig ännu bättre genom att öka i tjocklek. Det gör att det på nytt bildas inflammation av det var som alltid blivit kvar men nu blir omfattningen större och det kan bli ännu svårare att få ut varet och pormasken.

Den andra risken, som också blir överhängande stor om det bildats ny finne där pormasken blivit kvar sedan tidigare, är att du måste trycka så hårt utan att pormasken släpper att poren ger vika och varet sprider sig under huden. Enkelt uttryckt kan man säga att du spränger poren under ytan vilket gör att inflammationen sprider sig. Det är då man kan få en böldliknande finne där det snabbt bildas mycket var.

Inflammation under huden

Får man en spridning av varet bildas det inflammation under huden på ett större område. Snabbt bildas mycket var men nu är det inte längre bara en por man ska öppna upp. Det blir i det närmaste ett kirurgiskt ingrepp eftersom huden måste öppnas upp eller spricka för att få ut varet. Gå inte vidare med att klämma och försök få ut var i en sådan situation. Spricker huden kan man få ärr som inte försvinner! Många gör det men får då en så kallad kraterliknande hud, där en krater bildas efter varje liknande ingrepp man gjort själv. Dessa kraterliknande gropar i huden är ärr som inte går bort utan blir kvar hela livet.

Behandling med Aloe Vera gel

När du har inflammation under huden bör du istället göra en behandling med Aloe Vera gel som har anti-inflammatoriska egenskaper. Du smörjer in gel direkt på huden där inflammationen finns. Aloe Vera gel tränger snabbt ner i huden och behandlar inflammationen. Aloe Vera innehåller en mängd vitaminer och mineraler som samtidigt ger bra förutsättningar för att få en bra och fräsch hud, vilket minskar risken för finnar. Har man problem med finnar, även om de inte utvecklats till inflammation under huden, kan du med fördel behandla med Aloe Vera gel redan på mindre finnar, då även dessa är en inflammation som dock är av mindre art. Då slipper du använda starka så kallade akne medel som kan irritera huden.

Du hittar produkter, som exempelvis kräm mot akne och ytterligare information när det gäller behandling hos en nätbutik med temasida om akne behandling med just Aloe Vera. Där hittar du fler tips på både behandling samt flera olika produkter.

Lycka till med din behandling - på ett sätt som skapar en sund hy!